Sudskiprevodi.mk е специјализирана за преведувачки и интелектуални услуги.

Ние обезбедуваме писмени и усни преведувачки услуги, со или без заверка на судски преведувач, на домашни и странски компании, државни и невладини институции и физички лица и целосно ги исполнуваме нивните барања. Преведуваме од и на преку 30 светски јазици. Нашиот тим има повеќе од 70 преведувачи и судски преведувачи на располагање во секое време, па со гордост укажуваме не само на квалитетот на услугата и пристапната цена, туку и на кратките рокови по кои сме добро познати.

Што се однесува до самата преведувачка услуга, нема бариери, бидејќи повеќето се обезбедени по електронски пат. Она што не издвојува од другите се најдобрите цени, брзина, точност и квалитет.Тоа всушност значи дека нашите преведувачи се исклучително високо образовани, па имаат можност на клиентите да им овозможат услуга за преведување документи, текстови или кој било друг материјал од еден на друг странски јазик. Бидејќи изборот на јазици за кои нудиме услуги за превод и сертификација на судски преведувачи е доста обемен, ќе наведеме само некои за кои сме специјализирани:

 • англиски
 • германски
 • француски
 • српски
 • хрватски
 • албански
 • дански
 • кинески
 • шпански
 • италијански
 • португалски
 • руски
 • бугарски
 • грчки
 • норвешки
 • холандски
 • словачки
 • јапонски
 • унгарски
 • словенечки
 • чешки
 • полски
 • полски
 • многу други јазици што ги користат луѓето ширум светот.