ЗА НАС

МАК-АЛБ е релативно нова агенција за судски преводи на домашниот пазар, но доста динамична агенција, која во главно својата дејност ја извршува во делот на писмени и усни преводи, од и на голем број странски јазици.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ЦЕЛ

Целта на раководниот тим е Агенцијата за судски преводи МАК-АЛБ да остане синоним за професионализам и квалитетна услуга и првото место каде ќе се обраќаат физичките лица, семејствата, малите и средни претпријатија и големите компании, како домашни така и странски.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

СТРАТЕГИЈА

Стратешките планови на раководниот тим помогнаа Агенцијата за судски преводи МАК-АЛБ да соработува и нејзини клиенти да станат правни и физички лица кои својата дејност ја извршуваат и работаат на целата територија на Република Македонија и надвор од истата…

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

ЗА БИЛО КАКВИ ПРАШАЊА КОНТАКТИРАЈТЕ СО НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ

КОНТАКТИРАЈ ЕКСПЕРТ

ВАШИОТ УСПЕХ Е НАША ЦЕЛ

Постоиме за да Ви обезбедиме флексибилност, стручност, ефективност и профитабилност во реализирањето на Вашиот бизнис преку пакетите за сметководствен консалтинг, правен консалтинг и софтвер како и обезбедување на дополнителен пакет што вклучува компјутер,печатар и други канцелариски уреди кои би ја олесниле секојдневната работа.