Агенцијата за судски преводи МАК-АЛБ нуди услуги на повеќе од дваесет јазици, односно овозможува квалитетни преводи на и од следните јазици:

 • Англиски јазик
 • Албански јазик
 • Германски јазик
 • Италијански јазик
 • Француски јазик
 • Српски јазик
 • Словенечки јазик
 • Хрватски јазик
 • Бугарски јазик
 • Босански јазик
 • Чешки јазик
 • Дански јазик
 • Грчки јазик
 • Холандски јазик
 • Унгарски јазик
 • Кинески јазик
 • Македонски јазик
 • Норвешки јазик
 • Полски јазик
 • Португалски јазик
 • Романски јазик
 • Руски јазик
 • Словачки јазик
 • Шпански јазик
 • Шведски јазик
 • Украински јазик
 • Ерменски јазик
 • Белоруски јазик